آبان ۲۶, ۱۳۹۹
واحد معادل بیست پا و مرسوم به TEU یک واحد برای صنعت بار است که اغلب در پایانه‌های کانتینر و کشتیرانی کاربرد دارد. در حمل و نقل دریایی دو نوع سفارش وجود دارد که مدل اول...