شهریور ۲۲, ۱۳۹۹
با توجه به برآورد های موسسه مشاوره انرژی اسپکتز و به دلیل افزایش تولید چین و برزیل، پیش بینی می شود میزان تولید سوخت دریایی در سه ماه سوم سال به 620 هزار بشکه در روز...